Thôn Nà Diếu xã Hoàng Trĩ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016.

Cũng trong ngày 4/11, thôn Nà Diếu xã Hoàng Trĩ đã long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Dự ngày hội có Ông Hà Ngọc Việt – Huyện ủy viên – Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện Ba Bể, Bà Ma Thị Mận – Huyện ủy viên – Bí thư huyện đoàn Ba Bể, cùng đại diện UBMTTQ huyện và lãnh đạo xã Hoàng Trĩ .

Ảnh ngày hội Đại đoàn kết thôn Nà Diếu xã Hoàng Trí

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân đã ôn lại truyền thống 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong năm. Qua đó năm 2016 thôn Nà Diếu có 49/56 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có 7 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liền. Các hoạt động văn hóa xã hội được triển khai thực hiện tốt, an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân trong thôn luôn tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở trong thôn. Nhân dịp này, chính quyền xã Hoàng Trĩ đã tặng giấy khen cho 7 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền (2014 – 2016).

Phát biểu tại ngày hội, Đồng chí Hà Ngọc Việt – Huyện ủy viên – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà thôn Nà Diếu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ xã, bà con nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Trĩ nói chung và thôn Nà Diếu nói riêng, sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng làng bản ngày càng giàu đẹp văn minh, đưa xã Hoàng Trĩ đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong những năm tới.